Yönetim Kurulu | Kayak Kulüpleri Birliği

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkan
Ömer KARSLI

Başkan Yrd.

Ahmet HAŞİMOĞLU

Talip ATOP

Selcen ERİŞEN

G.Sekreter

Ahmet ÜSTÜNTAŞ

Üyeler;
Recep Süleyman DİLİK
İrfan ERZURUM
Orhan Gazi CİVİL
Macit Yılmaz YILDIRIM